ELEMENT KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Maddenin yapısı konusunda Aristo ve onu benimseyenlerin fikirleri egemen olmuştur. M.Ö. yaşamış olan Aristo’nun teorisine göre maddeler hava, toprak, su ve ateş olmak üzere dört temel elementten meydana gelmiştir. Bunların farklı oranlarda bir araya gelmesiyle de diğer maddelerin oluştuğuna inanılıyordu. Bu düşünceye dayalı olup deneysel gerçekliği olmayan bir kabullenmedir.

Aristo’ya göre maddede sıcak, soğuk, kuru ve ıslak olmak üzere her şeye uygun gelen dört özellik bulunur. Bu formların birleşmesiyle dört elementin oluştuğuna inanılıyordu.

Eski dönemlerde insanlar kireç, sodyum hidroksit ve su gibi bazı maddeleri ayrıştıramadıkları için bunları element olarak kabul etmişlerdir. Kimya biliminde meydana gelen gelişmeler, uygulanan bilimsel çalışmalar ve yöntemler elementlerin tanımında, sayısında değişikliğe gidilmesine ve kimya kanunlarının keşfine sebep olmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir