MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin uzayda kapladığı yere hacim bu hacmi dolduran madde miktarına kütle denir. Kütlenin birimi gram ve katları, hacmin birimi cm3 ve katlarıdır.

Eylemsizlik ise duran bir cismin durmak istemesi, hareketli olan bir cismin de hareket etme eğiliminde olmasıdır. Eylemsizliğin birimi yoktur.

Bir madde sıcaklık ve basınca bağlı olarak üç halde bulunabilir. Maddenin hal değişimlerine ilişkin terimler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Maddenin dördüncü haline plazma hali denir. Yüksek sıcaklığa ısıtılan gazlar önce atomlarına ayrılır, sonra da atomların son yörüngesindeki elektronların kopmasıyla pozitif yüklü iyonlar oluşur. Örneğin; F2
molekülü ısıtılınca önce F atomu, sonra da F+ iyonu oluşur.


Burada molekül, atom, iyon ve elektron içeren bir karışım meydana gelir. Bu karışım maddenin plazma hali olarak kabul edilir. Yıldızlardaki hemen hemen bütün maddeler plazma halindedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir