SAF OLMAYAN MADDELER (KARIŞIMLAR)

Birden fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden rastgele kütle oranlarında bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir.

Karışımlar homojen ve heterojen olarak ikiye ayrılır.

Homojen Karışımlar:

Özellikleri her yerinde aynı olan karışımlardır. Etil alkol-su, alaşımlar, gaz karışımları gibi…

Not: Tüm arı maddeler homojendir. Ancak tüm homojen maddeler arı madde değildir. Homojen bir madde, arı madde (element veya bileşik) olabildiği gibi homojen bir karışım da (çözelti) olabilir.

Heterojen Karışımlar:

Özellikleri her yerinde aynı olmayan karışımlara heterojen karışım denir. Zeytinyağı-su, süt, ayran, su-kum gibi…

Bazı heterojen karışımların özel isimleri vardır.

Emülsiyon:
Bir sıvıda başka bir sıvının damlacıklar halinde heterojen dağılmasıdır.

Örnek: Zeytinyağı-su

Süspansiyon:
Bir sıvıda başka bir katının parçacıklar halinde heterojen dağılmasıdır.

Örnek: Tebeşir tozu-su

Aerosol:
Bir gaz içerisinde sıvı damlacıklarının veya katı parçacıklarının heterojen dağılması ile oluşur.

Örnek: Sis, duman.

Karışımların Genel Özellikleri:

  • Saf değildirler.
  • Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrışırlar.
  • Yoğunlukları sabit değildir.
  • Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.
  • Karışımda farklı cins atom veya moleküller bulunur.
  • Bileşenleri kimyasal özelliklerini kaybetmezler.
  • Homojen veya heterojen olabilirler

Kolloidal Karışımlar:

Bir maddenin, başka bir madde içinde ince taneli olarak dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara kolloidal karışımlar denir.

Dağılmanın gerçekleştiği ortamın ve dağılan maddenin fiziksel haline göre çeşitli türleri vardır.

Kolloidal karışıma örnek olarak, bulanık su, boya, süt, bulut ve sis verilebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir