SAF MADDELER

Element

Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler atomik ya da moleküler yapıda bulunurlar.

Atomik elementler: He, Na, Fe …

Moleküler elementler: H2, O2, O3, N2

Elementlerin Özellikleri

 • Saf (arı) maddelerdir.
 • Sabit sıcaklık ve basınçta yoğunlukları sabittir.
 • Semboller ile gösterilirler.
 • Sabit basınçta belirli (karakteristik) erime ve kaynama noktaları vardır.
 • Fiziksel ve kimyasal yöntemler ile daha basit maddelere ayrıştırılamazlar.
 • Homojendirler.
 • Elementleri reaksiyon aktivitelerine göre; metaller, ametaller ve soygazlar olarak gruplayabiliriz.

 

Bileşik

İki ya da daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybederek sabit kütle oranlarında bir araya gelmesiyle oluşan yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşiğin en küçük yapı taşına molekül denir.

CO2, NH3, H2O… molekül yapılı bileşiklere, NaCl, Al2(SO4)3, CaO, ise iyonik bağlı bileşiklere örnek olarak verilebilir.

Bileşiklerin Özellikleri

 • Saf maddelerdir.
 • Sabit sıcaklık ve basınçta yoğunlukları sabittir.
 • Sabit basınçta belirli (karakteristik) erime ve kaynama noktaları vardır.
 • Formül ile gösterilirler.
 • Bileşenleri arasında sabit kütle oranı vardır.
 • Kendisini oluşturan maddelerin özelliğini göstermezler.
 • Bileşiği oluşturan maddeler özelliğini kaybeder.
 • Kimyasal yollar ile birleşir ve ayrışırlar.
 • Yapılarında farklı çeşit atom, tek çeşit molekül vardır.

MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI

Madde: Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir.

Saf Madde: Aynı cins atom veya moleküllerden oluşmuş maddelere saf (arı) madde denir. Saf maddelerin; sabit basınç ve sıcaklıkta belirli yoğunluğu, erime noktası, kaynama noktası ve çözünürlüğü vardır.

Saf Olmayan Maddeler (Karışımlar): Birden fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden rastgele kütle oranlarında bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir.